Rozhodnutia

Ku kolúznemu dôvodu väzby
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá výkladom tzv. kolúzneho dôvodu väzby v spojitosti s možným vypočutím bližšie nestotožnených osôb ako aj v súvislosti s vyhotovovaním prepisov záznamov telekomunikačnej prevádzky.
 
Konzumácia jedla v podniku bez zaplatenia nie je trestný čin krádeže
 rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestných činov krádeže a podvodu v súvislosti s posudzovaním konzumácie jedla v podniku bez zaplatenia.
 
K nemožnosti držať obvineného vo väzbe samostatne pre každý z trestných činov, z ktorých je obvinený
 nález Ústavného súdu SR sa zaoberá okolnosťami dlhoročného väzobného trestného stíhania, pričom kritizuje prax orgánov činných v trestnom konaní, ktoré držali obvineného vo väzbe cez desať rokov a to pre každý trestný čin, ktorý mu bol kladený za vinu samostatne.
 
K výkladu pojmu omyl pri trestnom čine podvodu
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vykladá pojem omyl ako znak skutkovej podstaty trestného činu podvodu a zaoberá sa aj dĺžkou konania odôvodňujúcou uloženie trestu pod zákonom stanovenú trestnú sadzbu.
 
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o prepustení z väzby Štefana Sz. neprávoplatne odsúdeného na doživotie
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktoré vzbudilo mediálny rozruch a ktorým bol Štefan Sz. prepustený z väzby na slobodu je uverejnené v plnom znení bez komentára, či právnej vety.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia