Rozhodnutia

Stanovisko Najvyššieho súdu SR k problematike začatia trestného stíhania
aktuálne zjadnocujúce stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR sa zaoberá viacerými spornými otázkami ohľadne začatia trestného stíhania vo veci a s ním súvisiacimi aplikačnými problémami.
 
Uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci, v ktorej boli vydané mobilné telefóny niektorými sudcami, či štátnou tajomníčkou
príspevok prináša text uznesenia o začatí trestného stíhania vo veci, v ktorej došlo k vydaniu mobilných telefónov zo strany niektorých sudcov, prokurátora, či štátnej tajomníčky, pričom úvodná poznámka obsahuje kritiku tohto uznesenia.
 
K zákonnosti použitia dôkazov získaných podľa zákona č. 166/2003 Z.z. a Radbruchova formula
aktuálne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá možnosťou použitia dôkazov získaných v zmysle zákona č. 166/2003 Z.z. v inej trestnej veci ako aj argumentom prokurátora ohľadne využitia tzv. Radbruchovej formule.
 
Začatie trestného stíhania vo veci pre skutok, ktorý sa nestal, ale možno sa stane v budúcnosti
návrh zjednocujúceho stanoviska Najvyššieho súdu SR so stručným komentárom
 
Ústavný súd Českej republiky kritizuje reťazenie výkonov trestov odňatia slobody
rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sa zaoberá kumuláciou výkonov trestov odňatia slobody.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia