ńĆl√°nky

Trestnopr√°vny formalizmus n√°Ň° kaŇĺdodenn√Ĺ, no. 5
ńćl√°nok prin√°Ň°a pr√°vny rozbor s√ļńćasn√©ho stavu skr√°ten√©ho vyŇ°etrovania v podmienkach trestnopr√°vnej praxe.
 
Prezumpcia neviny a nestrannosŇ• sudcu pri prejedn√°van√≠ skupinov√Ĺch vec√≠ v samostatn√Ĺch konaniach
pr√≠spevok sa zaober√° problematikou prezumpcie neviny a nestrannosŇ•ou sudcu v skupinov√Ĺch trestn√Ĺch veciach na podkalde pr√≠padu R.L. a spol.
 
Pojem Ň°koda Trestn√©ho z√°kona v interdisciplin√°rnom pon√≠man√≠
pr√≠spevok poukazuje na nepruŇĺnosŇ• Trestn√©ho z√°kona na zmeny, ktor√© s√ļvisia najm√§ s infl√°ciou v s√ļvislosti s defin√≠ciou pojmu Ň°koda
 
Uv√°dzanie totoŇĺnosti svedka pri upovedomovan√≠ obhajcov o √ļkonoch - pohńĺad obhajcu
ńćl√°nok pokrańćuje v diskusii na t√©mu uv√°dzania totoŇĺnosti svedka pri upovedomovan√≠ obhajcov o √ļkonoch podńĺa ¬ß 213 ods. 3 Tr. por. a to z pohńĺadu obhajoby
 
Trestnopr√°vny formalizmus n√°Ň° kaŇĺdodenn√Ĺ, no. 4
ńćl√°nok predstavuje vońĺn√© nadviazanie na problematiku kvality uznesenia o vznesen√≠ obvinenia.
 
 
 

Najńć√≠tanejŇ°ie ńćl√°nky

Z√°konnosŇ• d√īkazov a procesu dokazovania trestn√Ĺch ńćinov s drogov√Ĺm prvkom (z pohńĺadu obhajoby)

 cie¬≠ńĺom ńćl√°n¬≠ku bo¬≠lo pou¬≠k√°¬≠zaŇ• na ma¬≠n√©v¬≠ro¬≠va¬≠c√≠ pries¬≠tor ob¬≠ha¬≠jo¬≠by pri v√Ŭ≠ko¬≠ne ob¬≠ha¬≠jo¬≠by os√īb ob¬≠vi¬≠ne¬≠n√Ĺch z tres¬≠tn√Ĺch ńći¬≠nov naj¬≠m√§ s dro¬≠go¬≠v√Ĺm pr¬≠vkom.

 
DaŇąov√© trestn√© ńćiny - niektor√© aplikańćn√© probl√©my

 v√Ŭ≠Ň•ah z pred¬≠n√°Ň°¬≠ky us¬≠ku¬≠tońć¬≠ne¬≠nej dŇąa 09.05.2013 v Om¬≠Ň°e¬≠n√≠

 
Ekonomick√° trestn√° ńćinnosŇ• a trestn√© ńćiny proti mene

 Autor: JUDr. Pe¬≠ter ҆am¬≠ko, sud¬≠ca Ok¬≠res¬≠n√©¬≠ho s√ļ¬≠du v Pe¬≠zin¬≠ku

v√Ŭ≠Ň•ah z pred¬≠n√°Ň°¬≠ky us¬≠ku¬≠tońć¬≠ne¬≠nej dŇąa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om¬≠Ň°e¬≠n√≠

 
   
 
Mapa str√°nky   |   O n√°s   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia