Rozhodnutia

Škrtenie inej osoby nemusí byť vždy pokusom o vraždu
zaujímavé rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu vraždy v súvislosti so škrtením inej osoby
 
Priznanie obvineného k spáchanému skutku a jeho účinky
rozhodnutie Ústavného súdu SR sa zaoberá výpoveďou obvineného ako dôkazom, jeho účinkami a odlišnosťou od vyhlásenia viny v zmysle § 216 Tr. por. Závery rozhodnutia sú použiteľné aj na uznanie viny pri dohode o vine a treste.
 
Môžu byť predmetom trestného činu lúpeže drogy?
aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorá sa zaoberá možnosťami spáchania trestného činu lúpeže vo vzťahu k omamným látkam, pričom jej závery sú použiteľné aj na území SR
 
Nahradenie väzby pri obzvlášť závažých zločinoch dohľadom
uznesenie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá problematikou nahradenia väzby dohľadom (prípadne aj za využitia tzv. elektronických náramkov) pri obzvlášť závažných zločinoch ako aj výkladom výnimočných okolností v zmysle § 80 ods. 2 Tr. por.
 
Reťazové obchodovanie, simulované právne úkony a nárok na odpočítanie DPH
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vydané v daňovej veci sa zaoberá reťazovým obchodovaním a nárokom na odpočítanie DPH. Právne závery rozhodnutia sú využiteľné aj v trestnom konaní.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia