USA: 7 zrušených rozsudkov za jediný deň

Publikované: 24. 08. 2022, čítané: 506 krát
 

 

Barbora F.

                               USA: 7 zrušených rozsudkov za jediný deň

            Minulý týždeň, dňa 10. 8. 2022, Chicago tribune publikoval článok s názvom 7 murder convictions overturned in a single day after prosecutors stop backing group of cases tied to alleged misconduct by disgraced former Chicago police detective. V ňom sa uvádza, že minulý utorok„sudcovia zvrátili 7 odsudzujúcich rozsudkov v prípadoch vrážd... Mnohé z rehabilitovaných osôb strávili dekády vo väzení za vraždy, ktoré sa stali medzi rokom 1989 a 1996.“.  

            V súvislosti s týmito odsudzujúcimi rozsudkami povedala štátna zástupkyňa Kim Foxxová na tlačovej konferencii, že prokurátori „už viac nemôžu stáť za týmito rozsudkami".

Znovuvybudovanie dôvery komunity v náš systém spravodlivosti vyžaduje, aby sme, keď zistíme, že došlo k nespravodlivosti, usilovne pracovali a napravili to.", dodala ďalej Foxxová.

            Spolu s rehabilitáciami, ku ktorým došlo minulý utorok, ide celkovo užo 31 rozsudkov, ktoré boli zvrátené od roku 2016 v súvislosti so zneužívaním právomoci zo strany bývalého chicagskeho policajta Reynalda Guevaru, ktoré malo spočívať v rozsahu od manipulovania svedkov, vynucovania falošných doznaní, až po vyfabrikovanie dôkazov.

            Medzi osobami, ktoré boli minulý utorok rehabilitované, boli aj Carlos Andino, ktorý si odpykával 60 ročný trest, Johnny Flores, ktorý si odpykával 20 rokov a Jaime Rios, ktorý si odpykával 18 rokov. V tomto článku sa píše, že v utorok boli tiež rehabilitovaní Alfredo Gonzalez, ktorý strávil za mrežami polovicu svojho života - 32 rokov, za vraždu, ktorú nespáchal a Nelson Gonzalez, ktorý strávil vo väzení 21 rokov, rovnako za vraždu, ktorú nespáchal. Rozsudky, ktoré súviseli s činnosťou Guevaru boli zrušené v 31 prípadoch a očakáva sa, že tri ďalšie budú zrušené v nadchádzajúcich týždňoch. Rozsudok ôsmeho človeka - Louisa Robinsona, nebol v utorok zamietnutý. Robinson je tak stále vo väzení, kde si odpykáva 60 ročný trest po tom, ako ho v roku 1996 zatkli.

            Bývalý policajt Reynaldo Guevara odišiel do dôchodku v roku 2005, pričom poberá dva dôchodky. Štátna zástupkyňa Kim Foxxová uviedla, že jej úrad preskúma možné obvinenia proti nemu.

Prípady rehabilitácií, v ktorých policajt Guevara nútil obžalovaných k falošným doznaniam a svedkov ku krivým výpovediam

            Jednou z rehabilitovaných osôb, ktoré prišli do kontaktu s detektívom Guevarom, bol aj David Gecht. Na tejto stránke sa píše, že Gecht bol v roku 2000 odsúdený za vraždu z roku 1999 na 45 rokov. Rehabilitovaný bol v roku 2022, pričom príčinami tohto justičného omylu boli: falošné doznanie; krivá prísaha, alebo falošné obvinenie; zneužitie právomoci a neadekvátna obhajoba. Tu sa môžeme dočítať nielen o tomto prípade, ale aj o vyšetrovacích metódach policajta Guevaru v iných prípadoch rehabilitácií. Existuje totiž celý rad prípadov, kde sa dokázalo, že Guevara a iný policajt nútili obžalovaných k falošným doznaniam a svedkov ku krivým výpovediam.

            V roku 2004 bol rehabilitovaný Juan Johnson, ktorý bol v roku 1991 odsúdený za vraždu na 30 rokov. V jeho prípade traja pôvodní očití svedkovia odvolali svoje výpovede, a zároveň uviedli, že Guevara ich donútil k tomu, aby identifikovali Johnsona.

            V roku 2011 bol Jacques Rivera rehabilitovaný v prípade vraždy. Obvinil Guevaru a ostatných policajtov zo zatajovania dôkazov a nátlaku na svedka, aby ho falošne identifikoval.

            V roku 2016 boli zvrátené rozsudky Joseho Montaneza a Armanda Serrana v prípade vraždy. Obaja pritom boli odsúdení na základe krivej výpovede, ktorú vynútil Guevara.

            V apríli 2017 boli Roberto Almodovar a William Negron rehabilitovaní po tom, ako sa ukázalo, že Guevara ovplyvňoval svedkov, aby ich identifikovali ako strelca a vodiča v prípade, ktorý viedol k vražde dvoch ľudí a zraneniu tretieho.

            V novembri 2017 sa Jose Maysonet stal 7. osobou, ktorá bola rehabilitovaná na základe zneužívania právomoci zo strany Guevaru. Maysonet, ktorý bol odsúdený na doživotie, sa falošne doznal po tom, ako bol počas 17 hodín trvajúcom výsluchu bitý a týraný zo strany Guevaru.

            V decembri 2017 boli rehabilitovaní Gabriel Solache a Arturo DeLeon-Reyes, ktorí tvrdili, že ich Guevara bitkou prinútil k doznaniu k vražde, ktorú nespáchali.

            Na tejto stránke sa tiež uvádza, že ďalšími rehabilitovanými osobami, v prípadoch ktorých  pôsobil Guevara a ďalší detektívi, boli aj Thomas Sierra, Ariel Gomez, Ricardo Rodriguez, Robert Bouto, Geraldo Iglesias, Demetrius Johnson, Reynaldo Munoz, Daniel Rodriguez a Jose Cruz.

            V máji 2022 sudkyňa Diana Kenworthyová zrušila Gechtov rozsudok a nariadila nový proces, pričom povedala: „Tento súd zistil, že detektív Guevara bol zapojený do praktík zastrašovania, ohrozovania a ovplyvňovania svedkov v predchádzajúcich prípadoch vyšetrovania vrážd.". Sudkyňa tiež uviedla, že „Gecht poskytol... dôkaz o tom, že Guevara mal prax v zastrašovaní priateliek a manželiek podozrivých, aby poskytli krivú výpoveď. V tomto prípade Guevara zastrašoval Gechtovu priateľku Colleen Millerovú, aby poskytla falošné vyhlásenia proti Gechtovi.". Millerová tvrdila, že sa jej policajti vyhrážali, že jej bude odobrané dieťa, a preto „im povedala, čo chceli počuť.“. Sudkyňa Kenworthyová zároveň skonštatovala, že Guevara „bol zapojený do mnohých, opakovaných a rozmanitých prípadov fyzického týrania v tomto, ako aj v iných prípadoch vyšetrovania vrážd.".

            V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami dávam do pozornosti americkú správu z roku 2020, ktorá nesie názov Government Misconduct and Convicting the Innocent: The Role of Prosecutors, Police and Other Law Enforcement, kde autori analyzovali prvých 2 400 rehabilitácií uvedených v The National registry of exonerations, s cieľom analyzovať jednotlivé druhy nesprávneho konania, najmä zo strany policajtov a prokurátorov, ktoré prispeli k odsúdeniu  nevinných ľudí v USA. V tejto správe sa na s. 10 píše, že nesprávne konanie orgánov prispelo k nespravodlivým odsúdeniam v 54 % rehabilitácií, pričom najčastejšie sa nesprávne konanie objavilo v prípadoch vrážd (72 %). Na s. 64 sa uvádza, že 12 % rehabilitovaných sa falošne doznalo ku zločinom, za ktoré boli odsúdení (292 z 2 400 prípadov), čo zvyčajne urobili v dôsledku tlaku polície. Súčasne sa tu konštatuje, že „V takmer dvoch tretinách prípadov, v ktorých nesprávne konanie polície viedlo k falošným doznaniam, polícia použila fyzické násilie, alebo sa ním vyhrážala (105 zo 165 prípadov). Polovica zo všetkých rehabilitácií v USA, v ktorých boli doznania vynútené násilím, sa objavila v Chicagu, kde bolo násilie použité k získaniu viac než dvoch tretín falošných doznaní v rehabilitáciách (52 zo 75 prípadov); na zvyšok krajiny pripadala menej než štvrtina (53 z 217 prípadov).“. Na s. 14 sa píše, že „V tretine rehabilitácií, kde boli doznania zo strany spoluobžalovaného, sa rehabilitovaná osoba tiež doznala, vo zvyšku nie... všetky falošné doznania – zo strany spoluobžalovaných, ako aj zo strany rehabilitovaných osôb – prispeli k odsúdeniam v 21 % rehabilitácií.“. Tejto správe som sa podrobne venovala v tomto článku: http://www.pravnelisty.sk/clanky/a951-nespravne-konanie-zo-strany-policajtov-a-prokuratorov-ako-pricina-justicnych-omylov.

Organizácia Innocence Project: Chýbajúce vyvodzovanie zodpovednosti v prípadoch policajtov a prokurátorov, prispieva k justičným omylom

            Americká organizácia Innocence Project, ktorá sa ktorá sa zaoberá rehabilitáciami, opakovane poukazuje na problematiku chýbajúceho vyvodzovania zodpovednosti v prípadoch policajtov, čo následne prispieva k justičným omylom. Tejto téme sa venovala aj v tomto článku z roku 2020, kde tiež uviedla, že:

-  súčasný systém v USA viac chráni vinných policajtov ako nevinných občanov – v mnohých prípadoch systém trestného súdnictva vytvára motivácie a nástroje, ktoré robia nevinných ľudí náchylnejšími na nespravodlivé odsúdenie.

-  Taktika prokurátorov môže viesť k vynúteniu dohody o vine a treste od obžalovaných, či už sú v skutočnosti vinní, alebo nie. Nakladanie s dohodou o vine a treste zo strany prokurátorov, môže tak mať za následok vynútenie dohôd o vine a treste aj od nevinných ľudí, ktorí tým chcú dosiahnuť nižší trest. Viac ako 10 % nespravodlivých odsúdení, ktoré boli zvrátené na základe DNA dôkazu, obsahovalo dohodu o vine a treste. Rehabilitácie na základe DNA odhaľujú pritom nevinu len tých ľudí, ktorí boli odsúdení za najzávažnejšie zločiny, ako sú znásilnenia a vraždy, kde je najväčšia pravdepodobnosť, že sa tam nájde DNA. Avšak miera dohôd o vine a treste vyskytujúca sa v prípadoch nevinných ľudí, je pravdepodobne oveľa vyššia pri menej závažných trestných činoch, vrátane priestupkov, pretože dôsledky pristúpenia na dohodu o vine a treste za niečo, čo ste možno ani nespáchali, sú menej závažné.

K problematike dohôd o vine a treste v USA je k dispozícii viac relevantných informácií tu a tu. Podľa aktuálnych údajov uvedených na stránke The National registry of exonerations, prebehlo v USA (od roku 1989) 3 208 rehabilitácií, pričom 25 % (805) z nich obsahovalo dohody o vine a treste (naposledy navštívená dňa 18. 8. 2022).

-  Takmer v polovici štátov sú disciplinárne záznamy o policajtoch tajné, čo je základná bariéra pre vyvodzovanie skutočnej zodpovednosti. Innocence Project pracuje na tom, aby sa zaistilo, že budú zmenené zákony, ktoré chránia tieto informácie pred zverejnením.

-  Polícia môže legálne klamať počas výsluchov, čo môže viesť k vynúteným doznaniam zo strany nevinných ľudí.

-  Keď policajta šéf vyhodí z práce, policajt sa často znova vráti do funkcie. Na druhej strane, nevinní ľudia, ktorí sú nespravodlivo odsúdení, roky bojujú, aby dokázali svoju nevinu, pričom mnohí nevinní nemajú možnosť dokázať, že boli nespravodlivo odsúdení.

            V tomto článku Innocence Project upozornila na to, že hoci väčšina prokurátorov rešpektuje svoje etické a právne povinnosti, doteraz bolo v dôsledku nesprávneho konania prokurátorov, nespravodlivo odsúdených už veľa nevinných ľudí. Tu súčasne poukazuje aj na tieto zistenia:

-  v tomto prieskume Innocence Project a Veritas Initiative analyzovali prípady z piatich rôznych štátov v priebehu 5 ročného obdobia a identifikovali 660 prípadov, v ktorých súdy zistili nesprávne konanie prokurátorov, pričom iba jediný prokurátor bol za to potrestaný.

-  Dáta ukázali, že vo väčšine prípadov rozsudkov ohľadom nesprávneho konania zo strany prokurátorov, súdy vyniesli verdikty o ich nevine. Súdy tak minimalizujú tento problém a vydávajú signál, že nesprávne konanie zo strany prokurátorov je akceptovateľné.

-  Bez ohľadu na to či ide o chyby, alebo úmyselné porušovanie zákona zo strany prokurátorov (od najmenších chýb až po úmyselné zatajovanie dôkazov v prospech obžalovaných), tieto činy nielenže podkopávajú presný, resp. správny postup v trestných procesoch, ale v dôsledku nich súčasne hrozí, že dôjde k justičným omylom v neakceptovateľne vysokej miere.


Z amerických štatistík týkajúcich sa rehabilitácií

            Celkom na záver by som chcela poukázať na údaje uvedené na stránke The National registry of exonerations, z ktorých vyplýva, že od roku 1989 prebehlo v USA 3 208 rehabilitácií (naposledy navštívená dňa 18. 8. 2022), pričom medzi hlavné príčiny týchto justičných omylov patria:

- krivé prísahy, alebo falošné obvinenia – (62 % z 3 208)

- nesprávne konanie zo strany orgánov – 57 %

- nesprávne identifikácie zo strany očitých svedkov – 26 %

- nekorektné forenzné dôkazy – 23 %

- falošné doznania – 12 %.

            Rehabilitácie uvedené v registry sa najčastejšie týkali vrážd (1 229/3 208), pričom v týchto prípadov vrážd sa objavili:

- krivé prísahy, alebo falošné obvinenia v 72 % (879/1 229)

- nesprávne konanie zo strany orgánov v 72 % (885/1 229)

- nesprávne identifikácie zo strany očitých svedkov v 27 %

- nekorektné forenzné dôkazy v 27 %

- falošné doznania v 22 %.

            Z detailnejších štatistík súčasne vyplýva, že z 3 208 rehabilitácií, došlo napr. aj k:

-ovplyvňovaniu svedkov v  21 %(689)

- zatajovaniu dôkazov v prospech obžalovaných v 49 %(1 557)

- neadekvátnej obhajobe v 26 %(836)

- zisteniu, že sa žiadny zločin nestal v 41 %(1 315).

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia